Vita Activa

by • 12 januari, 2013 • Geen categorie, Tekst, VerslagComments (0)3659

11/01

Ze zwermen in schijnbare chaos door elkaar op het podium. Werk en arbeid hebben ze achter zich gelaten. Het draait niet om hun midlife-crisis, hun eenzaamheid, hun sollicitatie, om geld, om marginaliteit, om luiheid, om ambitie, hun onzekerheid of hun werkloosheid. Meer nog dan eender welke werkloze deelnemer voelt de toeschouwer hoe handelen wordt verheven boven arbeid en werk. Met niet meer dan Hannah Arendts filosofie (Vandaar het begrip “Vita Activa”) en de tijd van een veertigtal intrinsiek zeer verschillende mensen zonder werk, slagen Daniel Linehan en Michael Helland erin een prachtige choreografie neer te zetten. In deze kleurrijke voorstelling met een mooi gezaaide mozaïek aan personen ben je aan je stoel genageld, bedolven onder alles wat je van de artiesten krijgt.

07/01

De dans begint wat onwennig. De veertig lichamen tasten elkaar af, proberen zich te vormen naar elkaar. Een oude bast, een fantastisch paar benen, een houten klaas, een snob, een struise rugby-speelster, een crimineel, een chique zakenvrouw, een Schot, een kale man, een mooie dame. De voorstelling begint met stilstand op het podium.

08/01

De eerste trage bewegingen vinden plaats als het werk op de achtergrond wordt gezet. Het echte handelen en dansen begint nu en hier. De lichamen hebben elkaar gevonden in concept, ruimte en tijd. De choreografen zijn niet meer van belang. De passen komen nu enkel nog van de getalenteerde dansers.

09/01

In een ononderbroken schakel worden veertig danspassen minutieus uitgevoerd. In het Mas, in de Singel, bij de deelnemers thuis, in de keuken, in het park, in de persoonlijke ruimte van iedere deelnemer kan je in een uur tijd de meest intieme, tedere dans van alle zien, de dans van geven en krijgen. De dansers bewegen ieder op hun manier naar elkaar toe, halen kwaliteiten in elkaar naar boven waarvan ze niet wisten dat ze er waren. Je ziet ze groeien op hun podium van één week. Ze geven elkaar het vuur en de kracht om hun pas te zetten.

10/01

Na een prachtige voorstelling danken de dansers elkaar voor het samenzijn. Ze vertellen dat ze hun dans niet hadden kunnen doen zonder de ander, dat ze zich voortgestuwd voelden door het talent en de persoonlijkheid die ieder in zich draagt. Ze danken de choreografen voor de structuur en de inzichten in het spel. Verwonderd over de kwaliteit en de schoonheid die ze hebben gecreëerd gaan ze allemaal met eigen inzichten en gedachten naar huis.

11/01

De dansers bereiden zich voor op de voorstelling in de Singel. Vanavond, tijdens de generale repetitie moeten ze met ieder slechts één minuut de tijd, vertellen aan het publiek over hun dans, over wat ze weggaven en kregen. De ene zal dat weifelend doen, de ander artistiek, sommigen toonvast, anderen trillend op hun benen, iemand zal mysterieus zijn en een ander doordringend eerlijk. Ze zullen allemaal zichzelf zijn omdat ze weten dat de dans al geslaagd is!

Pin It

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *