Katrijn De Wit
Coördinator Pers & Publieksontwikkeling deSingel
Jan Van Rijswijcklaan 155 / B – 2018 Antwerpen

T  +32 (0)3 244 19 38

katrijn.dewit@desingel.be
www.desingel.be