Author: Simon

simonant@mail.com'

Website:

Bio: Multiculturaliteit op één. Multitasker. Van tekst, over foto, naar video. Ontwapenende praatjesmaker, met nadruk op Smaker, maar ook: gangmaker, dolend door gangen het maakproces vattend, onderwijl netwerkend, werkend? Lifelong learning, opnieuw multiculti, en onbegrensde nieuwsgierigheid in een onbegrensde wereld!

Author Posts: